3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 25-01 thánh Phaolô trở lại (Mc 16, 15-18)

Video list