3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Ba tuần 1 TN (Mc 1, 21-28)

Video list