3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Mc 1, 7-11)

Video list