3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 05-01 (Ga 1, 43-51)

Video list