3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 04-01 (Ga 1, 35-42)

Video list