3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 03-01 (Ga 1, 29-34)

Video list