3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 02-01 (Ga 11, 19-28)

Video list