3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 31-12 (Ga 1, 1-18)

Video list