3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 29-12 (Lc 2, 22-35)

Video list