3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 27-12 (Ga 20, 2-8)

Video list