3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 24-12 (Lc 1, 67-79)

Video list