3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 19-12 (Lc 1, 5-25)

Video list