3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 20-12 (Lc 1, 26-38-25)

Video list