3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 18-12 (Mt1, 18-24)

Video list