3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 17-12 (Mt 1,1-17)

Video list