Thánh lễ online mỗi ngày lúc 17g30: Thứ 2 03-12-2018 ( Tuần 1 Mùa Vọng )

Video list