Trực truyến: Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Video list