Chúa Nhật 31 thường niên B: Bài đọc II: Dt 7, 23-28

Video list