Đáp ca Chúa nhật 30 Thường niên năm B: Thánh vịnh 125 - Lm Cao Huy Hoàng

Video list