Bài giảng cho người Khiếm thính: CN XXVII TN năm B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38

Video list