Trực tuyến: Thánh lễ bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (2018)

Video list