Trực tuyến: Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Giáo xứ Chợ Đũi

Video list