Chúa Nhật Tuần thứ 25 Thường niên: Bài Ðọc 1 Kn 2, 12. 17 20

Video list