Đáp ca Chúa nhật 24 Thường niên năm B: Thánh vịnh 114 - Lm Thái Nguyên

Video list