Chúa nhật 23 Thường Niên B: Bài Ðọc I: Is 35, 4-7a

Video list