Chúa Nhật 22 Thường Niên B - BÀI ĐỌC II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

Video list