Ngày 31 - 07: Cha Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng.

Video list