Cảm mến Hồng ân - Sáng tác: Lm Kim Long - Hợp xướng: Ca đoàn Vượt Qua - Chỉ huy: Lm Kim Long

Video list