Bài giảng trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Video list