Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Tọa đàm cuối năm Đinh Dậu

Video list