Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Hoa Kì Donald Trump, 24.05.2017

Video list