Phim ngắn "Xưng tội"

Phim ngắn "Xưng Tội"
Đạo diễn: John La Raw
Phim nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót

Video list