Các con đừng trở thành "giáo sĩ kiểu công chức" nhưng hãy trở thành người mục tử của Dân Chúa

VATICAN. 07.05.2017 - Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Đức Thánh Cha cử hành lễ truyền chức linh mục tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trong số 10 thầy phó tế được lãnh nhận thiên chức linh mục, có 4 thầy đến từ Đại chủng viện của giáo phận Roma, 2 thầy đến từ trường Redemptoris Mater, và 4 thầy đến từ các trường khác.

Video list