Trực tuyến lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chương trình lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Mục vụ TGP, sẽ được phát trực tuyến vào lúc 16g30, thứ Bảy, ngày 17-12-2016. 

Video list