Chúa Giêsu mẫu gương cho nhà giáo dục

Ngày 29-10-2016 tại khuôn viên Nhà Giám Tỉnh, tỉnh Dòng Phaolô Sài Gòn đã diễn ra "Ngày Hội Giáo Dục", tham dự gồm có các nữ tu, giáo viên và nhân viên đang công tác ở 33 trường Mầm non và Khuyết tật trong các cộng đoàn của Tỉnh Dòng.
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã chia sẻ đề tài “Chúa Giêsu, mẫu gương của yêu thương và phục vụ trong giáo dục”.

Video list