Sứ vụ loan báo Tin mừng - Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Nguồn: WGPSG- Hội thảo Truyền giáo các Hội dòng, do Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam tổ chúc, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn từ ngày 29 đến ngày 31/08/2016. Với chủ đề: Chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại vi. 

Thứ Tư, 31/08/2016, Đề tài: "Tu sĩ và sứ mạng loan báo Tin mừng" do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trình bày.

Video list