Giáo xứ Tân Hưng: Mừng Ngọc Khánh thành lập giáo xứ - Bổn mạng giáo xứ - Thánh lễ Thêm sức

Video list