Linh đạo Truyền Thông p4: Chúa đánh thức con

Khi các Kitô hữu đọc Lời Chúa mỗi tối và chia sẻ trên mạng xã hội, Lời Chúa sẽ đi vào trong giấc ngủ và xuất hiện trong trí của họ ngay khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau. Họ sẽ cảm thấy chính Chúa dịu dàng đánh thức họ dậy (x. Isaia  50,4), nói lời yêu thương với họ để họ thưởng thức tình yêu của Ngài ngay từ đầu ngày . Họ sẽ cùng với Ngài truyền thông tình thương và niềm vui của Chúa trong suốt một một ngày mới. Điều tuyệt đẹp này được ghi lại trong bài hát CHÚA ĐÁNH THỨC CON (điều thực hành thứ tư của "Linh đạo Truyền Thông").

 

Video list