Trực tuyến: Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Giám mục  Phụ tá  Tổng Giáo Phận Sài Gòn được truyền  trực tuyến trên trang web:tgpsaigon.net vào lúc 8g30 ngày 4-8-2016

Video list