Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ Đại Hội Giáo lý Viên 2016

Nguồn: WGPSG -  Đức cha Phêrô chia sẻ: Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, tất cả mọi cầu nguyện đều quay quanh trung tâm là Chúa Cha. Liên kết với đề tài “Việc dạy giáo lý và công cuộc Phúc Âm hóa xã hội” thì chính GLV cần phải Phúc Âm hóa, mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu. GLV không thể là một người không cầu nguyện. Không thể là một GLV gương mẫu nếu không cầu nguyện. Xin dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện và cầu nguyện cho nhau theo Thánh Ý Ngài." (Đại hội Giáo lý 2016 chiều ngày 23.7.2016 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn.)

Video list