Tân Linh mục Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa dâng Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa, lúc 09 giờ 30 ngày 05.06.2016, tại Giáo xứ Thiên Ân, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn

Video list