Lễ giỗ lần thứ 70 của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Video list