Thánh lễ an táng cha giáo Phêrô Đặng Xuân Thành

(Video: Ngọc Đức)

Video list