Bài hát "Dấn Thân Truyền Thông"

Nhạc và lời: Hữu Hiền.
Trình bày: Minh Khoa & Studio Minh Châu.

Video list