Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013: Bình minh hy vọng

Xin bấm nút [CC] bên dưới khung video để bật/tắt phụ đề lời Việt.

Bài hát chính thức của World Youth Day 2013. Còn 1 ngày nữa Đại hội chính thức khai mạc, bài hát này đang được vang lên khắp Rio

 

Video list