Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI chào Hồng Y đoàn

(Nguồn: Youtube Vatican)

Video list