Chứng nhân tình yêu - Ban hát Thánh Thất Bàu Sen (24.12.2012)

Thánh Thất Bàu Sen mừng lễ Chúa Giáng sinh (24.12.2012)

Video list