Gx. Hòa Hưng: Tĩnh tâm Giới Trẻ mùa Chay 2012

Giảng tĩnh tâm: Lm. GB Nguyễn Sang
(Video: MVTT hạt Phú Thọ)

 

Video list