Thánh lễ Giao thừa Nhâm Thìn 2012 tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

(Video: Ngọc Đức)

Video list