Gx. Vườn Chuối: “Ánh Trăng Hòa bình”

Đêm hội Trung Thu 2011 tại sân đình Phú Thạnh: "Ánh Trăng Hòa Bình"

Video list